27 Nguyễn Lạc, Quy Nhơn, Bình Định 0907.592.789

Galaxy Hotel

Được phục vụ bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi

Phòng Deluxe 4 người

Phòng Deluxe 4 người

Phòng Deluxe 4 người tại khách sạn Galaxy Hotel rộng 30 m2, có ban công view biển hoặc city rất thoáng, với hai giường 1m6 phù hợp cho 4 người lớn.

Phòng Deluxe 3 người

Phòng Deluxe 3 người

Phòng Deluxe 3 người tại khách sạn Galaxy Hotel rộng 30 m2, có ban công view biển hoặc city rất thoáng, với hai giường 1m6  và 1m2 phù hợp cho 3 người lớn.

Phòng Deluxe 2 người

Phòng Deluxe 2 người

Phòng Deluxe 2 người tại Galaxy Hotel rộng 25 m2, có ban công hoặc và cửa sổ view biển hoặc city rất thoáng, với giường 1m8 x 2m phù hợp cho 2 người lớn.

Phòng Twin 2 người

Phòng Twin 2 người

Phòng Twin 2 người tại khách sạn Galaxy Hotel rộng 27 m2, với hai giường 1m2 phù hợp cho 2 người lớn.

Phòng tiêu chuẩn 2 người

Phòng tiêu chuẩn 2 người

Phòng Tiêu chuẩn 2 người tại Galaxy Hotel rộng 25 m2, có ban công hoặc/và cửa sổ rất thoáng, với giường 1m8 x 2m phù hợp cho 2 người lớn.

Du lịch Quy Nhơn nhất định phải check-in cho bằng hết 17 điểm đến hấp dẫn này

Du lịch Quy Nhơn nhất định phải check-in cho bằng hết 17 điểm đến hấp dẫn này

Du lịch Quy Nhơn nhất định phải check-in cho bằng hết 17 điểm đến hấp dẫn này

...